Asekäsittelyampumarata 1

HVA:lla on Asekäsittelyampumarata 1:llä (entinen Tilannerata 1:n, entinen Suojeluaserata 1) osittainen ylläpitovastuu. Seuralla on rata-alueella itse hankittu parakki sekä talkootyönä rakennettu varastotila. Practical-jaoston vuorot keskittyvät ensisijaisesti tälle radalle sen monipuolisuuden vuoksi.

Kesällä 2014 alkavat radan kunnostustyöt, jotka tulevat vaikuttamaan ratavuoroihin. Seuraa uusinta kalenteria.

Jätteet, roskat ja panoslaatikot kerätään radoilla sijaitseviin asianmukaisiin jäteastioihin jotka ovat puolustusvoimain ylläpitämät. Hylsyt kerätään talteen asianmukaisiin astioihin ja radat siivotaan ammuntojen päätyttyä. Radat pidetään osaltamme siisteinä

Santahaminan ampumaratojen remonttiin liittyen, seuraavat rata on pois käytöstä seuraavasti: ASEKÄSITTELY 1 = 22.4.2014 - 1.9.2014