300m Keskusampumarata

Keskusampumaradan 300m rataa käytetään sekä kivääri ja practical jaoston omilla vuoroilla, että yhteistyössä kivääripoolin kanssa. Toimintaa radalla on ympäri vuoden, enin käyttö painottuu ehkä kuitenkin huhti-lokakuu välille.

Keskusampumaradalla on HVA:lla yksi kylmä parakki jota käytetään varastona.

Kesällä 2014 alkaa radan kunnostustyöt jotka tulevat vaikuttamaan ratavuoroihin. Seuraa uusinta kalenteria

Koe