HVA 1929 kilpailu

KILPAILUSÄÄNNÖT

Kilpailun tarkoituksena on palata ajassa taaksepäin, aikaan jolloin kunniakas seuramme perustettiin. Ampuminen oli tuolloin erilaista nykypäivään verrattuna, koska ammuttiin tavanomaisilla aseilla. Varsinaisia kilpailukäyttöön rakennettuja aseita ei juuri ollut. Kilpailun pääperiaate on: ”Ampuja ja ase, tuloksia ilman apuvälineitä”.

Kilpailussa kaikki ampuvat samassa sarjassa. Ei ikähyvityksiä. Kilpailussa ei saa missään vaiheessa käyttää mitään optisia apuvälineitä. Iirishimmentimien yms. käyttö on kielletty muilta kuin yli kuusikymmenvuotiailta. Ampujan lasien käyttö on sallittu. Kilpailussa käytettävien patruunoiden tulee olla sotilastyyppisiä (kokovaippa/FMJ), erityisesti tarkkuusammuntaan tarkoitettuja patruunoita (puolivaippa/wadcutter yms.) ei saa käyttää. Kilpailijoilla tulee olla SAL:n ampumalisenssi tai reserviläisen ampumavakuutus.

Aseita koskevat määräykset:

Sotilaskivääri

Alunperin sotilaskäyttöön suunniteltu ja valmistettu tavanomainen kertalaukauskivääri, joka on varustettu avotähtäimin (jyvä ja hahlo, ei rengastähtäimiä). Aseen lippaaseen tulee mahtua viisi patruunaa. Ase ei saa olla itselataava. Aseen tulee olla mallin mukainen. Aseen hihna tulee olla alle 30 mm leveä ja se tulee olla kiinnitettynä molemmista päistä aseeseen. Lisäremmien käyttö on kielletty. Aseen hihnaa saa käyttää asetta tukevassa kädessä lisätukena.

Sotilaspistooli

Alunperin sotilaskäyttöön suunniteltu ja valmistettu tavanomainen pistooli, ei revolveri, kaliiperi vähintään 7 mm. Aseen lippaaseen tulee mahtua vähintään 5 patruunaa. Aseen tulee olla mallin mukainen. Perälautojen, hihnojen tms. apuvälineiden käyttö on kielletty.

Ammunnan kulku:

Kiväärillä ammutaan makuuasennosta. Ampumamatka on 300 metriä. Erillisten paksumpien ampujan varusteiden (takki, housut, hanska) käyttö on kielletty. Tavanomaisten sotilasvarusteiden (yksi vaatekerta) käyttö on sallittu. Kilpailussa ammutaan 5 koelaukausta, joiden jälkeen 2 x 15 laukauksen kilpasarjaa. Laukausten ampumiseen on aikaa 1 min/ls. Koelaukausten ja kilpasarjojen välillä käydään tauluilla ja taulut paikataan. Tauluna käytetään SAL:n kivääritaulua.

Pistoolilla ammutaan seisoma-asennosta. Ampumamatka on 50 metriä. Kahden käden ote on sallittu. Kilpailussa ammutaan 5 koelaukausta, joiden jälkeen 6 x 5 laukauksen kilpasarjaa. Laukausten ampumiseen on aikaa 1 min/ls. Koelaukausten ja kolmen kilpasarjan jälkeen käydään tauluilla ja taulut paikataan. Tauluna käytetään rintakuvataulua (vast.). Ampumapaikoilla on jakkarat, joiden päälle aseet lasketaan lipastamisen ja taululla käyntien ajaksi.

Molemmissa lajeissa palkitaan kolme parasta, sekä yleismestaruudesta kolme parasta. Yleismestaruuteen lasketaan mukaan sekä kivääri-, että pistooliammunnan yhteistulos. Kilpailussa noudatetaan muilta osin SAL:n sääntöjä.

PDF-tiedostoHVA_1929_KILPAILUSAANNOT.pdf (12 kB)
PDF-tiedostoHVA perinnekiväärisäännöt 2004.pdf (89 kB)
HVA kiväärijaoston hyväksymä 11.5.2004
PDF-tiedosto2002 Pystykorva ja Ukko-Pekka.pdf (2.7 MB)
Tatu Korhosen vuonna 2002 keräämiä ohjeita perinnekivääriampujille
PDF-tiedosto2016 Ukko-Pekka ja Parabellum.pdf (2.8 MB)
Tatu Korhosen vuonna 2016 tekemä päivitys edellä julkaistuun ohjeeseen "Ohjeita perinnekivääriampujille 2002"