Santahaminan porttiympäristön muutostyöt

10.10.2018

Santahaminan porttiympäristö tullaan uudistamaan kokonaan ja uudistustyön tavoitteena on muun muassa turvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen. Uusi kulunvalvontapaikka tulee sijaitsemaan tulevaisuudessa lähempänä Santahamina-taloa. Uuden porttiympäristön odotetaan olevan valmis huhtikuussa 2019.

Porttiympäristön muutostyöt etenevät - väliaikainen kulunvalvontapaikka otetaan käyttöön

Uuden porttiympäristön rakennustyöt ovat alkaneet. Nykyinen kulunvalvontapaikka poistuu käytöstä ja muuttuu työmaa-alueeksi, mukaan lukien pysäköintialue.

Väliaikainen kulunvalvontapaikka rakennetaan Santahamina -talon pohjoispuolen pysäköintialueen kohdalle ja otetaan käyttöön viikon 41/42 aikana.

Rakennustyöt ja väliaikainen kulunvalvontapaikka tulevat hidastamaan alueelle ja alueelta liikkumista, kun käytätettävissä on vain yksi kaista molempiin suuntiin.

Alueella liikkuessa on noudatettava erityistä varovaisuutta ja varauduttava mahdollisiin ruuhkiin.

Rakennustöiden aiheuttamat muutokset

  • Kulunvalvontapaikka siirtyy Santahamina -talon kohdalle. Nopeusrajoitus väliaikaisen kulunvalvontapaikan alueella on 20 km/h.
  • Väliaikainen komendantintoimisto tullaan sijoittamaan Santahamina -talon pohjoispuolen pysäköintialueelle. 
    Asiakaskäynnit komendantintoimistossa tulee pyrkiä minimoimaan ja asiointi tulisi ensisijaisesti tehdä sähköpostitse tai puhelimitse.
  • Santahamina -talon pohjoispuolen pysäköintialue ei ole käytössä, pois lukien komendantintoimistossa asioivat tai isäntää odottavat vieraat.
  • Koulunjohtajantie ei ole käytössä. Liikkuminen saaren pohjoisosan venelaitureille ja rakennuksille tapahtuu reittiä Santahaminantie - Kadettikouluntie - Leipurinniementie - Maanpuolustuskorkeakoulun 
    urheilukentän länsipuoli.