HVA:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016

TOIMINNAN PÄÄMÄÄRÄ

Seura pyrkii tarjoamaan jäsenistölleen mahdollisuuden täysipainoisen urheiluammunnan harrastamiseen kehittämällä ja ylläpitämällä toimintasääntöjensä mukaisesti käytössään olevia ampumaratoja yhteistoiminnassa Kaartin Jääkärirykmentin ja Helsingin Liikuntaviraston kanssa.

Seura tarjoaa jäsenistölleen ampuma‐aselain mukaisen ampuma‐asekouluttajan palveluita sekä neuvontaa ampuma‐aselakiasioissa.

Seuran jäseniä kehotetaan aktiiviseen jäsenhankintaan.
 

HALLINTO

Hallituksen apuna asioiden hoitoa varten on kiväärijaosto, pistoolijaosto, practical‐jaosto, naisjaosto sekä talousjaosto. Seura julkaisee keväällä 2016 vuosiohjelman, johon sisällytetään toimintasuunnitelma 2016, toimintakertomus 2015, ohjeita ampujille sekä suunnitelma (kalenteri) harjoitus‐ ja kilpailutoiminnasta ajalla 1.4.2016 – 31.3.2017. Seuran kevätkokous pidetään torstaina 10.3.2016 ja syyskokous torstaina 10.11.2016 Santahaminassa.

Seuratoiminnan suunnittelupäivä järjestetään lokakuussa. Kotisivuja päivitetään tarpeen mukaan ja niiden toiminnollisuutta pyritään kehittämään edelleen.
 

RATAOLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN

Santahaminan nykyisten ja suunnitteilla olevien ratojen käyttöoikeuksien turvaamiseksi jatkamme yhteistyötä Kaartin Jääkärirykmentin kanssa. Pidetään yhteyttä toimintavuonna Kaartin Jääkärirykmenttiin ampumaratojen muutoshankkeisiin liittyen. Nykyiset MPKK:n radat (pistooli ja 150m kivääri) tulevat poistumaan käytöstä lähitulevaisuudessa. Pienoiskivääriradan nykyisten toimintaedellytysten säilyttäminen tulevien ympäristölupamääräysten mukaisina selvitetään toimintavuoden aikana.

Pyritään kehittämään yhteistoimintaa myös muiden Uudenmaan alueen ampumaseurojen kanssa ampumaratojen käyttöön liittyen.

Maunulan liikuntahallista varataan vuoroja ilma‐ ja ruutiaseammuntaa varten Helsingin kaupungille vuoden 2016 alussa tehtävän tilankäyttösuunnitelman mukaisesti. Tilankäyttösuunnitelma tehdään yhdessä pooliseurojen (PAS ja SMY) kanssa. HVA jatkaa yhteistoimintaa säännöllistä urheiluammuntaa harrastavien järjestöjen kanssa.

Helsingin urheilutalosta varataan vuoroja erityisesti practical harjoittelua varten. HVA seuraa ja tukee uusien ratojen kehittämishankkeita pääkaupunkiseudulla.
 

KILPAlLUTOIMINTA

Yleistä

Kivääri‐, pistooli‐ ja practical‐lajeissa järjestetään harjoituksia ja harjoituskilpailuja Suomen Ampumaurheiluliiton sääntöjen määrittämissä sarjoissa (pienin poikkeuksin) vuosiohjelman mukaisesti. Harjoituskilpailujen palkitsemisjärjestelmä toteutetaan aktiivisen harjoittelun ja osallistumisen suuntaan unohtamatta parhaiden tulosten palkitsemista.

Seuran mestaruuskilpailut ja palkintokilpailut järjestetään Vuosiohjelmaan merkittyinä aikoina. Sotilaskiväärillä ja ‐pistoolilla ammutaan HVA 1929 ‐kilpailu HVA:n säännöillä.

Kausikortti on voimassa saman ajan kuin vuosiohjelma eli huhtikuu 2016 ‐ huhtikuu 2017. Kausikortilla voi osallistua kaikkiin edellä mainittuihin tapahtumiin.

Pidetään yllä valmiutta järjestää aluemestaruuskilpailut tarvittaessa. Suomenmestaruus‐, aluemestaruus‐ ja kansallisiin kilpailuihin pyritään osallistumaan mahdollisimman runsaslukuisesti. Ilmoittautumisen pistooli‐ ja kiväärilajien SM‐ ja AM‐kilpailuihin hoitavat jaostojen sihteerit. Halukkaiden on ilmoittauduttava hyvissä ajoin omatoimisesti ao. jaoston sihteerille.

SM‐kilpailuissa edellytetään voimassa oleva II luokan tuomarikortti M, N, M20, N20, M50 ja N50 sarjoissa.

Kiväärijaosto

Seuraotteluja järjestetään erikseen sovittavalla tavalla. Perinnekiväärillä järjestetään harjoituskilpailuja ja mestaruuskilpailu ulkoratakautena. lkähyvitystaulukko ja harjoituskilpailupisterajat julkaistaan Vuosiohjelmassa. HVA 1929 ‐kilpailu järjestetään ratatilanteen salliessa Santahaminassa. Harjoituskilpailuissa palkitsemiseen tarvitaan kussakin lajissa kolme kilpailutulosta. 50 metrin pienoiskiväärirata on käytössä Santahaminan Johtosäännön mukaisina aikoina.

Pistoolijaosto

Jaosto järjestää ulkoradoilla harjoituskilpailuja sekä palkintokilpailuja monissa seuran lajeissa. Sisäradalla ammuttavien ruutilajien laukausmäärät poikkeavat lajisääntöjen mukaisista määristä. Harjoituskilpailuista saadaan palkintopisteitä, kun lajista on suoritettu vähintään neljä tulosta. Seuraotteluita järjestetään Vuosiohjelman mukaisesti. Myllykisa ammutaan ilmapistoolilla syyskauden aikana Maunulassa. Talven aikana osallistutaan SAL:n sarjakilpailuihin. Vapaapistoolilla osallistutaan vaparipoolin kilpailuihin.

Practicaljaosto

Jaosto järjestää ohjattuja harjoituksia sisä‐ ja ulkoradoilla. Tuetaan harrastajien osallistumista kansalliseen ja kansainväliseen kilpailutoimintaan sekä tarjotaan toimitsija‐apua kansallisten kilpailujen järjestäjille. Laajennetaan edelleen lajitietoisuutta jäsenistön ja sidosryhmien keskuudessa sekä ohjataan kiinnostuneita lajin pariin. Kevätkaudella pyritään järjestämään kansallisen tason (level II) kilpailu. Kesäkaudella pyritään järjestämään seuratason (level 1) kilpailuja ja harjoituskilpailuja kiväärillä, haulikolla ja pistoolilla. StadiCup sarjakilpailua pyritään jatkamaan myös tänä vuonna. Elo‐syyskuussa pyritään järjestämään HVA‐UAY‐PAS‐JURY‐HAUR seurojen välinen kutsukilpailu (samalla myös HVA:n pistooli‐practical mestaruuskilpailu).
 

VALMENNUS JA KOULUTUSTOIMINTA

Seura kustantaa Elisa Lähdesmäen valmentajakoulutuksen ja tekee hänen kanssaan kaksivuotisen sopimuksen valmennustoiminnan kehittämisestä ja toteuttamisesta. Seura pyrkii osallistumaan PAS:n Maunulan radalla järjestämien ampumakoulujen toimintaan antamalla kouluttajatukea nuorten saamiseksi toimintaan mukaan.

Ampujia kehotetaan suorittamaan vähintään SAL:n II luokan tuomarikortti ja osallistumaan aktiivisesti ampumatapahtumien valvontaan.

Seuralla on käytössä Noptel‐ harjoituslaitteisto jäsenten harjoittelun tukemiseksi. Seuralle hankitun viidesti laukeavan ilmapistoolin käyttöä tullaan kehittämään ampujien valmennuksessa.

Practical‐jaosto järjestää kaksi turvallisen ampujan peruskurssia sekä yhden NROI ‐tuomarikurssin.
 

NAISJAOSTO

Naisjaosto tukee yhdistyksen toimintaa järjestämällä tarjoilua eri tilaisuuksissa.
 

TALOUS

Varainhankinta tapahtuu pääosin jäsenmaksuja keräämällä. Vuosiohjelmaan ja seuran nettisivuille kerätään ilmoituksia kustannusten pienentämiseksi. Lisäksi järjestetään HVAaiheisen materiaalin oheismyyntiä.

Jäsenten osallistumista SM‐ ja AM‐kilpailuihin sekä muihin kilpailuihin tuetaan korvaamalla seuraa edustaville jäsenille:

‐ Suomen ja Etelä‐Suomen alueen mestaruuskilpailuihin osallistuvien osanottomaksut

‐ matkakuluja enintään 90 € SM‐kilpailuihin ja 20 € AM‐kilpailuihin henkilöä kohden

‐ kansallisten kilpailujen osallistumismaksuja seuran taloussuunnitelman mukaisesti ja

‐ kansainvälisten kilpailujen kuluja harkinnan mukaan.

Korvaukset maksetaan jaostojen puheenjohtajien esittämien ja hallituksen hyväksymien korvausanomusten ja kulutositteiden perusteella. Anomukset tulee olla 9.10.2016 mennessä jaoston puheenjohtajalla. Seura korvaa SAL alaisten lajien tuomari‐ ja valmentajakoulutuksen osallistumismaksut.
 

Hyväksytty syyskokouksessa 13.11.2015