Practical jaoston toiminta

Practical-jaoston kilpailuohjelma ja ratavuorot 2016 Santahaminassa

Tuoreimmat ratavuorotiedot löydät netistä osoitteesta http://www.hvary.fi/practical

Santahaminan ratasääntöjä

  • Pistooliradoilla ei saa ampua makuulta eikä liikkeestä.
  • Pistoolirata 3:lla ei saa ampua kuin 25 m matkalta.
  • Millään radalla ei saa ampua pimeässä ilman valaistusta.
  • Käytetään vain sitä rataa ja vain sinä aikana, joka on vuorolle varattu.
  • Osumasta kaatuvien metallimaalien käyttö on sallittua, käyttäjä vastaa henkilöstön ja rakenteiden suojaamisesta. Metallimaalien käyttö pistooliradalla on kielletty.
  • Kaikki ammunnat on suoritettava siten, että luodit tai haulit päätyvät takavalliin.
  • Vaikka HVA:lla olisi ratavaraus, PV voi perua sen ilmoittamatta.

Johtosäännön mukaiset ampuja-ajat ratavuorojen puitteissa ovat (pois lukien pyhät):
MPKK 150 m                                    ma-pe 07-22
Pistoolirata                                       ma-pe 07-22, la 10-16, su 12-18
Asekäsittelyrata 1                           ma-pe 07-22, la 08-16, su 09-18
 

Harjoitusinfo

Practical-harjoituksiin ja kilpailuihin voivat osallistua Practical- tai SRA-kortin suorittaneet henkilöt, joilla on voimassa olevat vakuutus.  Muiden kuin Practical- tai SRA-kortin suorittaneiden osallistuminen harjoituksiin on mahdollista vain jos paikalla on Practical tai SRA tuomarikortin omaava henkilö. Practical peruskurssilaiset, jotka ovat läpäisseet kurssin teoriakokeen voivat osallistua harjoituksiin kurssin ajan, myös silloin jos Practical tai SRA tuomaria ei ole paikalla, kunhan vuorolla on joku muu Practical turvallinen ampuja tai SRA ampuja. Kaikille vuoroille osallistujille voimassa oleva vakuutus on välttämätön.

Harjoituksissa ammutaan perustekniikkaharjoituksia ja viikko- sekä kuukausikilpailuja noudattaen IPSC sääntöjä.

Jaoston tiedotuskanava

Practical-jaosto tiedottaa toiminnastaan tämän internet-sivuston kautta http://www.hvary.fi/practical/.

Practical-jaoston jäsenillä on lisäksi oma keskustelupalsta, http://forum.hvary.fi/.

Keskustelupalsta on tarkoitettu vain HVA:n jäsenille, siksi palvelun käyttö vaatii rekisteröitymisen hyväksymisen palstan ylläpitäjältä. Tunnus pitää olla koko nimesi ja se tullaan tarkistamaan HVA:n jäsenlistalta. Muiden kuin jäsenten rekisteröintiä koko nimellään ei tulla hyväksymään!

Tiedot tarkistettuaan palstan valvoja joko hyväksyy tai jättää hyväksymättä hakemuksen ja lähettää siitä tiedon ilmoituksen hakijan jättämään sähköpostiosoitteeseen. Kun rekisteröinti on hyväksytty, palstaa voi käyttää viestien lukemiseen ja lähettämiseen. Lisäharjoitusvuoroista tiedotetaan HVA:n internet-sivuston sekä keskustelupalstan kautta.